Tsuchiya Koitsu - Kintai Bridge, 1936


Tsuchiya Koitsu - Kintai Bridge, 1936